SemutAspal

Contoh Puisi Bahasa Bali Pendek

Puisi bahasa Bali adalah karya sastra yang berisi ungkapan dan perasaan sedih, gelisah, marah, dan kekaguman dalam bahasa Bali. Sama seperti Puisi Sunda, kamu bisa juga menikmati puisi bahasa Bali dari berbagai tema. Berikut adalah contoh contoh puisi bahasa Bali yang bisa kamu jadikan referensi.

Puisi Bahasa Bali

Puisi bahasa Bali pendek
Puisi Bali pendek

1. Pakleling

Gumi suba wayah
Kadi rasa berag nandang layah
Tuara ada ne ngenah
Makejang pada ngendah

Suba liu jani benyah
Pegat tan pakah
Kahyim ba goyah
Enggal suba serah

Elingang jadma corah
Karmane tan salah
Anggen pawarah
Minab sampun katah

Lali ring natah

2. Sira Ane Menahin?

Sang surya sampun rauh
Kumbange liang ngisep sari
Kedise mekeber lan megending
Luung lan asri

Keto anake ngorahang
Kupu kupune ngigel ajak timpalne
Sekadi liang tanpe sebet
Iraga sareng sami patut nyaga kelestarian alarm iriki

Yen suba benyah
Sira ane menahin?
Iraga!

Uling cenik kanti kelih iraga iriki
Ten patut yen iraga menyahin alam iriki
Iraga patutne bhakti lan matursusksma ring alam iriki

3. Ujan Bales

Ritatkala
Matan ai ne makere tuun
Katak dongkang
Macanda pada girang

Kelap-kelep di langite
Di gulem sane tebel
Yeh tukade maluab
Dini gumine peteng dedet

4. Masekolah

Kruyuk. Kruyuk munyin siape
Tekak. Tekok munyin penginane
Metanda jagat sampun semeng
Sang Hyang Surya menyinarin jagate sami

Kedis-kedis sane menguci
Serase nundun tiang uling ngipi
Titiang metanggi, ngelantas manjus
Taler nyiapang buku-buku pepelajahan

Dina sane mangkin
Titiang jagi ngranjing ka sekolah
Apang polih kaweruhan
Nenten lali

Mepamit saking guru rupaka
Apang iraga selamet rahayu

5. Jagat Bali

Jagat Bali
Patut iraga lestariang
Apang tusing jagate
Usak turin daki

Yening jagate usak
Jagate lakar keni blabar
Blabar punika
Banjir, tanah longsor, linuh

Tur sane tiosan
Olih krana keto
Iraga patut nyaga tur ngelestariang
Jagat Bali

Contoh puisi Bali anyar pendek
Contoh puisi Bali anyar pendek

6. Majalan Masuk

Matan ai suba menek
Siap suba mamunyi
Macihna dinane niki
Sampun semeng
Tiang lakar majalan masuk

Satonden majalan
Masuk
Tiang. Mapamit teken
Meme miwah bapa

7. Luwu

Dini ade luwu
Ditu ade liu
Ane ngae bengu
Sing ade ngarungu

Ah. mare wawu
Men jani enu
Jelenjingane mas ngemu
Margine milu beru

Keweh yen ajak liu
De nyen milu
Awige sube dini ditu
Sing masi ade rungu

Ane jelek bengu, ento sube luwu
Nyakitin nekang pikobet, masi luwu
Ngusak gumi masi luwu
Milu dadi luwu?

8. Semeng

Suryane endag menyuryanin
Ketelan damuh ngulangunin
Munyin kedise saling pasautin
Karuyuk siape sane ngamaluin

Anget-anget, angin dingine ngampehin
Bamban ayu saling asihin
Suarga lokane buka nindihin
Nginyah, kijap-kijap, ambune pabalihin

A gelas teh anget tusing kalempasin
Tekek gisiang gerosin
Semenge ene sida kaluwihin
Dasarin sakeng ati sane luwih

9. Mabakti Ring Pura

Marep hatur tiang mabakti
Ngaturang sembah majeng ring hyang widhi
Suara gentene kadi sunari
Lan suara kidunge saling pesautin

Pelinggih ring pura tegeh nyujuh langit
Berak putih selem tri warna
Malebur sami dados siki
Ang Ung Mang kata menunggil

Malambang Ong kara murti
Ngacep karahayuan gumi
Wangsa muah negari
Landuh rajeng kerta sami

10. Tri Hita Karana

Tri Hita Karana
Srana papahayu jagat
Dresta luih patut kasungkemin
Parihyangan, palemahan, lan pawongan

Atur suksma, majeng krama wong Bali
Ngiring ajegang, anggen titi pangancan
Mangupadi rajeg Bali budaya luhur

Swastyastu, atur pangebaktin titiang
Dreda suci heneng heninging budi
Lungguh linggih Ida Hyang Paramakawi

11. Pasih

Dija iraga ngidang nyingakin
Bias putih lan yeh sane jernih
Dija iraga ngidang nyingakin
Matan ai sane galang

Dija ombak magirangan
Uling kangin
Ngaba yeh mauyutan
Lan bias pasih sane luung

Semengan lan peteng
Be be ne pada liang magirangan
Ditu di pasih

Itulah contoh puisi bahasa Bali pendek yang bisa dijadikan referensi mengerjakan tugas. Kamu bisa gunakan translate bahasa Bali ke bahasa Indonesia jika ingin membuat sendiri. Semoga artikel puisi Bali modern ini bisa bermanfaat.


Dapatkan berita terbaru! Ikuti kami di Google News dan dapatkan kabar terupdate langsung di genggaman.

Promo garansi Shopee
Yosua Herbi
Herbi adalah seorang Web Developer asal Jawa Tengah lulusan D-3 Manajemen Informatika. Memiliki pengalaman dan kecintaan di bidang geopolitik, keuangan, pemrograman, digital marketing, dan sosial.
Logo SemutAspal